Brohltal-Schmalspureisenbahn Betriebs-GmbH (BEG)
Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn e.V. (IBS)
Brohltal-Eisenbahn Gesellschaft mbH (BEG)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
11sm - B'Bn4vt Humboldt 1906/348 ? ? 1000mm; ex DGEG, BEG; in Aufarbeitung
E168 - B'Bn4vt Henschel 1908/8915 ? ? 1000mm; ex CP E168
D1 - C O&K 1965/26528  MV 10S 221 kW 1000mm
D2 - C O&K 1965/26529 MV 10S 221 kW 1000mm
D3 - C O&K 1967/26623 MV 10S 221 kW 1000mm; abgestellt
D5 - B'B' Henschel 1966/31004 DHG 1200BB 883 kW 1000mm; ex FEVE 1405
D6/360 573 98 80 3360 573-0 D-BEG C Krupp 1960/3969 V60 478 kW ex RE 360 573, DB
D7 - C LKM 1967/250349 V10C 102 PS 1000mm; ex Helbra; abgestellt
D8 - B Jung 1972/14128 RK8B ? ex Richard Folgolin, Dyckerhoff-Zement, Bonner Zementwerke
D9 92 80 1220 053-3 D-BEG B'B' KM 1957/18297 V200 2x 836 kW ex EVB 417 01/288, GES, SBB, DB 220 053
?98 80 3295 049-1 D-BEGB'B'Jung 1976/14213295800 kWex DB
V200 015-B'B'MaK 1957/2000015V2002x 836 kWex GES, SBB Am 4/4 18463, DB
V65 "Inge" 98 80 3265 202-2 D-BEG D MaK 1958/600139 600D 600 PS ex Schreck-Mieves, RCT, TWE, AEE
VT 30 - Bo'Bo'  Fuchs 1956/9053 ? 4x 125 kW 1000mm; ex WEG VT 30
SKL 53 - B Robel 1977/54.13-6-AA257 Klv 53 85 kW 1000mm; ex DB Skl 53-0592
Kla - 2x Aw Bremen Kla 03 - 1000mm; ex DB Kla 03-1028
2134 - 1A Beilhack 1929/2134 Draisine ? 1000mm; ex SSB
101 - 1A PKP 1995 Handhebeldraisine - 1000mm; ex PKP
7 - 4x MAN 1929 B4 - 1000mm; ex BZB 7; abgestellt
21 - 4x BOB 1973 D4i - 1000mm; ex BOB 521
23 - 4x SIG 1940 B4i - 1000mm; ex FW B23
24 - 4x SIG 1940 B4i - 1000mm; ex FW B24
25 - 4x SIG 1940 B4i - 1000mm; ex FW B25
26 - 4x SIG 1940 B4i - 1000mm; ex FW B26
31 - 4x AW Neuaubing 1965/117 BD4i - 1000mm; ex DB
32 - 4x AW Neuaubing 1965/115 B4i - 1000mm; ex DB
34 - 4x SIG 1956 B4i - 1000mm; ex BOB 234
35 - 4x SIG 1956 B4i - 1000mm; ex BOB 235
38 - 4x SIG 1952 AB4i - 1000mm; ex BOB 205
39 - 4x SIG 1952 AB4i - 1000mm; ex BOB 206
33 - 4x SIG 1952 B4i - 1000mm; ex BOB 233
50 - 4x DWK 1925/86 VB - 1000mm; ex BEG, WEG VT 50
51 - 4x ? B4 - 1000mm; ex BEG
53 - 2x SIG 1913 Ci - 1000mm; ex VBW 53
458 - 4x Brüninghaus 1958/1682 Omm - 1000mm; ex BEG, Bayer; Sommerwagen
41 - 4x Fuchs 1952 Rollwagen - 1000mm; ex BEG
42 - 4x Fuchs 1952 Rollwagen - 1000mm; ex BEG
43 - 4x RAW Jena 1959 Rollwagen - 1000mm; ex HSB Rf4 99-06-09
44 - 4x RAW Jena 1959 Rollwagen - 1000mm; ex HSB Rf4 99-06-18
45 - 4x RAW Jena 1959 Rollwagen - 1000mm; ex HSB Rf4 99-06-29
71 - 2x RAG 1942 SS - 1000mm; ex RBW 71; abgestellt
108 - 2x Herbrand 1901 G - 1000mm; ex BEG; abgestellt
109 - 2x Herbrand 1901 G - 1000mm; ex BEG; Aufarbeitung als Gepäckwagen
111 - 2x Herbrand 1901 G - 1000mm; ex BEG; abgestellt
112 - 2x Herbrand 1908 G - 1000mm; ex BEG; abgestellt
117 - 2x LHB 1918 G - 1000mm; ex BEG; Gepäckwagen
118 - 2x LHB 1918 G - 1000mm; ex BEG; Gepäckwagen
124 - 2c v.d.Zypen 1923/115169 G - 1000mm; ex BEG; abgestellt
122 - 2x v.d.Zypen 1923/115166 G - 1000mm; ex DEV, BEG; ohne Aufbau abgestellt
142 - 2x Herbrand X - 1000mm; ex DEV 142, OEG 1026; Beiwagen zum Skl
269 - 2x Herbrand 1902 O - 1000mm; ex BEG; abgestellt
401 - 4x 1914 SS - 1000mm; ex BEG; abgestellt
402 - 4x 1914 SS - 1000mm; ex BEG; abgestellt
405 - 4x 1914 GGm - 1000mm; ex BEG; abgestellt
407 - 4x 1914 GGm - 1000mm; ex BEG; abgestellt
408 - 4x 1914 GGm - 1000mm; ex BEG; abgestellt
409 - 4x 1914 GGm - 1000mm; ex BEG; abgestellt
410 - 4x 1914 GGm - 1000mm; ex BEG; abgestellt
411 - 4x 1914 GGm - 1000mm; ex BEG; abgestellt
451 - 4x Brüninghaus 1958/1682/7 Omm - 1000mm; ex BEG, Bayer; Schotterwagen
452 - 4x Brüninghaus 1958/1682/6 Omm - 1000mm; ex BEG, Bayer; Schotterwagen
471 - 4x Steinfurt 1940 Omm - 1000mm; ex BEG, EKB; abgestellt
472 - 4x Steinfurt 1940 Omm - 1000mm; ex BEG, EKB; abgestellt
509 - 4x MFD 1941 OOt - 1000mm; ex BEG, Bayer
510 - 4x MFD 1941 OOt - 1000mm; ex BEG, Bayer; abgestellt
512 - 4x MFD 1941 OOt - 1000mm; ex BEG, Bayer; Schotterwagen
601 - 4x SAV 1976 Skk - 1000mm; ex FEVE
602 - 4x SAV 1976 Skk - 1000mm; ex FEVE
603 - 4x SAV 1976 Skk - 1000mm; ex FEVE
604 - 4x SAV 1976 Skk - 1000mm; ex FEVE
605 - 4x SAV 1976 Skk - 1000mm; ex FEVE
606 - 4x SAV 1976 Skk - 1000mm; ex FEVE
607 - 4x SAV 1976 Skk - 1000mm; ex FEVE
608 - 4x SAV 1976 Skk - 1000mm; ex FEVE
609 - 4x SAV 1976 Skk - 1000mm; ex FEVE
610 - 4x SAV 1976 Skk - 1000mm; ex FEVE
611 - 4x SAV 1976 Skk - 1000mm; ex FEVE; abgestellt
612 - 4x SAV 1976 Skk - 1000mm; ex FEVE; abgestellt
4617 - 4x 1914 SS - 1000mm; ex BEG, Bayer; abgestellt
? - 2x ? Bahnmeisterwagen - 1000mm; abgestellt
? - 2x ? Bahnmeisterwagen - 1000mm; abgestellt
? - 2x ? Lore - 1000mm; ex Helbra; abgestellt
50 80 22-53 019 75 80 22-43 019-6 D-BEG 4x Aw Hannover 1963 Bn 720 - ex EVG, Privat/DGEG Würzburg, DB
? 75 80 28-40 001-1 D-BEG 4x Wegmann 1967 Bnb - ex CFL 22-40 443
?-
4xWegmannBn-ex CFL 22-40 466
? 75 80 23-29 031-8 D-BEG 3x ? 3yg - ex DB 65 384
- 47 80 336 0 005-5 D-BEG 2x O&K 1964  Kls 442 - ex RSE 21 80 336 6 321-0, RIM, DB
60 088 49 80 120 0 078-8 D-BEG 2x ? Gerätewagen - ex DB
60 098 49 80 120 0 077-0 D-BEG 2x ? Gerätewagen - ex DB
? 27 80 6450 169-7 D-BEG 2x ? Fcs-y - ex SBB
? 27 80 3302 100-9 D-BEG 2x 1961 Ks - ex RAR 43 35 330 0 246, SBB 21 85 330 0 246
? 27 80 3302 101-7 D-BEG 2x 1961 Ks - ex RAR 43 35 330 0 252, SBB 21 85 330 0 252
? 27 80 3302 103-3 D-BEG 2x 1961 Ks - ex RAR 43 35 330 0 397, SBB 21 85 330 0 397
? 27 80 3302 104-1 D-BEG 2x 1962 Ks - ex RAR 43 35 330 0 490, SBB 21 85 330 0 490
? ? 2x Vevey 1971/3007 Hbiqss-tz - ex SBB 21 85 248 0 085
? ? 2x Vevey 1971/2934 Hbiqss-tz - ex SBB 21 85 248 0 013
? ? 2x Vevey 1971/2952 Hbiqss-tz - ex SBB 21 85 248 0 031
? ? 2x Vevey 1971/2947 Hbiqss-tz - ex SBB 21 85 248 0 026
? ? 2x Josef Meyer 1971 Hbiqss-tz - ex SBB 21 85 248 0 124

Zurück zur Privatbahnseite